From my Balcony

Throughout the past year I’ve been taking pictures of the view from my apartment. Now I have a series of pictures of  Plovdivs skyline and thought I’d share them with you. It’s basically a study of how many ways can the scene change. It turns out it’s many 😀

През изминалата година периодично правех снимки на гледката от апартамента ми. Сега имам серия от фотографии на небето над Пловдив и реших да ги споделя с вас. В основата си това е проучвано, колко различна може да е едни и същи изглед в крайна сметка. Оказа се – много 😀

20141223_073434-PANO

20150808_200439-PANO

20150930_072420-PANO

20151029_061647-PANO

20151031_071304-PANO

20151103_070428-PANO

20151130_074206-PANO

20151202_070422-PANO

20151214_072023-PANO

20151231_074654-PANO

20160119_072310-PANO

20160121_073236-PANO

20160131_084101-PANO

20160201_073148-PANO

20160201_080619-PANO

Apples and Oranges, well no … just apples

Continuing my fruit fashion exploration… for some reason I’m craving a parsley and apple juice … strange.
Продължавам с изследването на плодовата мода… по някаква причина страшно ми се пие фреш от магданоз и ябълки… странно.

Apples and Oranges, well no ... just apples

Watermelon and on and on….

After the bananas I got curious… might make this into a series 😀
След бананите ми стана интересно, колко точно плодове са си проправили път в модата. Май ще продължа с иследването 😀

Watermelon and on and on....