From my Balcony

Throughout the past year I’ve been taking pictures of the view from my apartment. Now I have a series of pictures of  Plovdivs skyline and thought I’d share them with you. It’s basically a study of how many ways can the scene change. It turns out it’s many 😀

През изминалата година периодично правех снимки на гледката от апартамента ми. Сега имам серия от фотографии на небето над Пловдив и реших да ги споделя с вас. В основата си това е проучвано, колко различна може да е едни и същи изглед в крайна сметка. Оказа се – много 😀

20141223_073434-PANO

20150808_200439-PANO

20150930_072420-PANO

20151029_061647-PANO

20151031_071304-PANO

20151103_070428-PANO

20151130_074206-PANO

20151202_070422-PANO

20151214_072023-PANO

20151231_074654-PANO

20160119_072310-PANO

20160121_073236-PANO

20160131_084101-PANO

20160201_073148-PANO

20160201_080619-PANO

DIY – bronze statement necklace

20150426_181506

I had a bunch of bronze jewelry parts lying around and in a burst of creativity made me a new necklace. So here is my little DIY 😉

here is what I used:

 • 9 bronze bead
 • 18 deep-green stone beads
 • 36 bead caps
 • 18 small square beads
 • square bronze chain and some regular chain
 • bronze wire
 • wire cutters
 • a bronze earring base

* was planning to use the black beads instead of the little bronze squares  but in the end I didn’t

 

Бях насабрала известно количество бронзови части за бижута и в изблик на креативност си направих ново колие. Та, ето и как го постигнах 😉

каво използвах:

 • 9 бронзови маниста
 • 18 тъмно зелени мъниста
 • 36 шапчици за мъниста
 • 18 малки квадратни мъниста
 • бронзова верига с квадратна плетка и обикновенна верижка
 • бронзови иглички за мъниста
 • клещи
 • бронзова основа за обеци

*мислех да използвам черните мъниста вместо малките бронзови, но ги размених в краина сметка

20150426_164341

20150426_164439

I started by counting exactly how many beads I’ll need to make the necklace and then started putting the first row together by stalking the beads on the wire and putting the wire throw the chain. At the end of every stalk I made a loop so that I can later put the second row of beads.

Първо преброих точно колко мъниста ще ми трябват за огърлицата. После започнах да нареждам първия ред мъниста на игличките, прекарах ги през веригата и добавих втория ред от мъниста. На края на всяка игличка направих по една халка за да мога после да добавя втория ред мъниста.

20150426_164643

20150426_170158

Than I lade-out the rest of the beads to be sure I’d like the end result. This is were I decided to switch the black beads to the bronze ones.

После наредих останалите мъниста за да съм сигурна че крайния резултат ще ми хареса. На тази стъпка реших да заменя черните мъниста с бронзовите.

20150426_170238

Here is the final result, I’m very happy how it turned out.

Ето го и крайния резултат, много съм доволна как се получи.

20150426_181348

DIY – Double pearl choker necklace

20150426_124903

Recently Chanel‘s double pearl choker has been everywhere I look except in stores, so I decided to DIY it. It’s really easy as long as you manage to find the right materials.

You will need:

 • 2 big pearl beads (different in size)
 • some kind of a wire choker (I’m using an old bras choker)
 • 4 bead caps
 • glue you can use E600 (I use Moment it’s very strong but it’s messy and colored  but if you mess up you can just let it dry and peal it off)
 • wire cutters
 • a tooth pick

 

Напоследък намирам металната огърлицата с 2 перли на Chanel навсякъде, но не и в магазините, затова реших да си я направя сама. Доста лесно се прави стига да намериш подходящи матеряли .

Ще са нужни:

 • 2 големи перли (различни по големина)
 • метален гердан или тел (аз използвам стара бронзова верижка)
 • 4 шапчици за мъниста
 • лепило може да използвате секундно (аз използвам Moment – много е здраво, но доста трудно се работи с него тъй-като цапа и е цветно обаче ако объркате само трябва да се изчака да изсъхне и може да се обели)
 • режещи клещи
 • клечка за зъби

20150425_190708

20150425_190743

20150425_190702

First prepare the choker (I had to cut the ends for example) and then put the bead caps in the wire choker so that when you put the beads on you have caps on both ends of the beads.

 

Първо трябва да си приготвите верижката (например аз трябваше  да отрежа  краищата на моята) след това прекарайте  шапчиците през нея за да може когато се сложат и мънистата да има шапки и от двете им страни.

20150425_19161320150425_191104

Put glue using the tooth pick on both ends of the choker and then put the beads on. Some glue will definitely come out of the other end of the beads so just glue the other  bead cap.

Използвайки клечката за зъби сложете лепило на краищата на верижката и после вкарайте мънистата. Почти е сигурно, че от краищата  на перлите ще се покаже лепило. Само добавете и другите шапки на външния край и избутайте вътрешните за да залепнат плътно за мънистата.

20150425_191624

Leave it to dry for a bit and you are done 🙂

Оставете го да изсъхне  и сте готови 🙂

Bohemian Bags Roundup

I’ve been drooling other these picture for the past few days now and with all certainty I can say I’m getting one no matter what. 😀

От известно време насам точа лигички по тези красиви чантички и с абсолютна сигурност мога да кажа, че каквото и да става ще се сдобия с една. 😀