DIY – Double pearl choker necklace

20150426_124903

Recently Chanel‘s double pearl choker has been everywhere I look except in stores, so I decided to DIY it. It’s really easy as long as you manage to find the right materials.

You will need:

 • 2 big pearl beads (different in size)
 • some kind of a wire choker (I’m using an old bras choker)
 • 4 bead caps
 • glue you can use E600 (I use Moment it’s very strong but it’s messy and colored  but if you mess up you can just let it dry and peal it off)
 • wire cutters
 • a tooth pick

 

Напоследък намирам металната огърлицата с 2 перли на Chanel навсякъде, но не и в магазините, затова реших да си я направя сама. Доста лесно се прави стига да намериш подходящи матеряли .

Ще са нужни:

 • 2 големи перли (различни по големина)
 • метален гердан или тел (аз използвам стара бронзова верижка)
 • 4 шапчици за мъниста
 • лепило може да използвате секундно (аз използвам Moment – много е здраво, но доста трудно се работи с него тъй-като цапа и е цветно обаче ако объркате само трябва да се изчака да изсъхне и може да се обели)
 • режещи клещи
 • клечка за зъби

20150425_190708

20150425_190743

20150425_190702

First prepare the choker (I had to cut the ends for example) and then put the bead caps in the wire choker so that when you put the beads on you have caps on both ends of the beads.

 

Първо трябва да си приготвите верижката (например аз трябваше  да отрежа  краищата на моята) след това прекарайте  шапчиците през нея за да може когато се сложат и мънистата да има шапки и от двете им страни.

20150425_19161320150425_191104

Put glue using the tooth pick on both ends of the choker and then put the beads on. Some glue will definitely come out of the other end of the beads so just glue the other  bead cap.

Използвайки клечката за зъби сложете лепило на краищата на верижката и после вкарайте мънистата. Почти е сигурно, че от краищата  на перлите ще се покаже лепило. Само добавете и другите шапки на външния край и избутайте вътрешните за да залепнат плътно за мънистата.

20150425_191624

Leave it to dry for a bit and you are done 🙂

Оставете го да изсъхне  и сте готови 🙂