Apples and Oranges, well no … just apples

Continuing my fruit fashion exploration… for some reason I’m craving a parsley and apple juice … strange.
Продължавам с изследването на плодовата мода… по някаква причина страшно ми се пие фреш от магданоз и ябълки… странно.

Apples and Oranges, well no ... just apples